ISTORIJAT

PČELARSKO DRUŠTVO “JASENICA“, SMEDEREVSKA PALANKA

Pčelarsko društvo “Jasenica” pokriva teritoriju u slivu reke Jasenice i deli se na gornju i donju Jasenicu. Područje sliva reke Jasenice zauzima centralni položaj u Šumadiji i broji oko 40 naselja koja se nalaze u slivu reke. Sliv reke Jasenice orijentisan je od zapada prema istoku, u pravcu toka reke Jasenice i njenih glavnih pritoka Kubršnice i Velikog Luga. Dužina toka reke Jasenice je 58 km do ulivanja u Veliku Moravu.

Klima: Vegetacioni period za područje Donje Jasenice traje osam i po (8,5) meseci, što je povoljno za sve vrste kultura koje se gaje u ovom delu toka reke Jasenice.

Temperatura: srednja dnevna temperature u toku godine iznosi 17,6°C.

Padavine: Prosečno po godini padavine se mogu predstaviti sumama/po godini od 350 do 750 mm

Vetrovi: Prema podacima Meterološke stanice u Smederevskoj Palanci najviše duva severoistočni vetar, zatim istočni, zapadni, pa jugoistočni.

Insolacija i oblačnost: Trajanje Sunčevog sjaja prema opažanjima Meterološke stanice ima godišnji prosek od 2200 časova. Za vreme vegetacionog perioda insolacija iznosi oko 1500 časova.

Prosečna oblačnost, prema meterološkim podacima iznosi oko 54%.

Opština Smederevska Palanka prostire se na 422 km² prostora, na kojem živi oko 60.000 stanovnika, a u samom gradu živi oko 25.000 stanovnika.

PČELARSTVO U DONJOJ JASENICI

U srednjevekovnoj Srbiji značajno mesto u privređivanju imalo je pčelarstvo. Spominju se vosak, med, medovina. U to vreme u Vizantiji pilo se vino zaslađeno medom. U srednjevekovnoj Srbiji u vreme despotovine, među glavne izvozne artikle spadali su med i vosak. U vreme Turaka pčelarenje nije postojalo, ali su turski nameti i pljačke i ovde unosili nesigurnost.

Pčelinjaci Kneza Miloša: u spisima knjaževske kancelarije ima veoma zanimljivih dopisa kojima kneževi ljudi obaveštavaju kneza o stanju pčela.

Pčelarsko društvo “Jasenica”

Postoji sećanje starijih pčelara da je u Smederevskoj Palanci postojalo pčelarsko društvo i pre Drugog svetskog rata, ali o tome nema nikakvih pisanih dokumenata. U Smederevskoj Palanci, 27. jula 1953. godine je osnovano pčelarsko društvo. Udruživanje pčelara 1953. godine predstavlja važan događaj dalekosežnog značaja. Pčelari izlaze iz anonimnosti i izlaze na privrednu i društvenu scenu, traže i nalaze svoje mesto. U to vreme PD “Jasenica” započinje funkcionisanje preko Osnivačke skupštine koju čine 30 pčelara osnivača, a upravljanje ide preko “Upravnog odbora” i “Nadzornog odobora”. Prvi izabrani predsednik je bio profesor Siniša Maričić.

Dana 27. septembra 1955. godine održana je prva poljoprivredna izložba, na kojoj su bili i pčelari sa jednobrazovnim košnicama i kranjskom pčelom. Iste godine Pčelarsko društvo Jasenica se učlanjuje u Savez pčelara Narodne Republike Srbije. 1956. godine organizuju se kursevi za pčelare u Palanačkoj gimnaziji i sprovodi akcija sistematskog pregleda pčela.

Od 1957. godine, pa do 1973. godine, period je kada Pčelarsko društvo nije funkcionisalo iz nepoznatih razloga. 1973 godine osniva se ponovo Pčelarsko društvo “Jasenica” – opet je pobedila pčelarska upornost i sagledavanje budućnosti. Pčelari osnivači su bili Mića Stevanović i Brana Lekić. 12. maja 1973 godine održava se Osnivačka Skupština Podružnice društava pčelara Srbije u Smederevskoj Palanci. Skupštini prisustvuje 155 pčelara.

Rešenje za obavljanje rada PD “Jasenica” doneto je od strane Sekretarijata za unutrašnje poslove Skupštine opštine Smederevska Palanka dana 19. juna 1973. godine. Time je Podružnica pčelara upisana u registar udruženja građana. Definisani su ciljevi i zadaci Podružnice:

  1. Da nastoji da okupi u svoje redove sve pčelare;
    2. Da neguje duh solidarnosti i drugarstva među članovima i pčelarskim organizacijama;
    3. Da pomaže svojim članovima u radu;
    4. Da sarađuje u Društvu i sprovodi zaključke Društva SPOJ-a.
    5. Da pčelarski pribor i proizvode prodaje preko svoje zadruge.

Novi naziv Pčelarsko društvo “Jasenica” u upotrebi je od 28. aprila 1974. godine, i organizuje svoj rad, formiranjem najvišeg organa upravljanja  – Skupštine, koju čine svi članovi društva, a sastaje se jednom godišnje ili jednom u dve godine.

Na Skupštini se bira Upravni odbor, odnosno predsedništvo društva, Odbor za društvene kontrole, Nadzorni odbor, delegati za Republički savez, delegati za Regionalni savez, Odbor za nagrade i odlikovanja, Odbor za vođenje zdravstvenog stanja svih pčelinjaka na teritoriji Smederevske Palanka, itd.

Na svakoj godišnjoj skupštini donosi se plan i program rada za tekuću godinu. Godišnja skupština se obično održava u februaru mesecu.

Tekst obradio: Stevan Banjanin

grb

%d bloggers like this: